معنی و ترجمه کلمه splendid به فارسی splendid یعنی چه

splendid


)splendidly(باشکوه ،باجلال ،عالى ،براق ،پرزرق وبرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها