معنی و ترجمه کلمه splint bone به فارسی splint bone یعنی چه

splint bone


(دراسب ) استخوان ساق ،نازک نى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها