معنی و ترجمه کلمه split infinitive به فارسی split infinitive یعنی چه

split infinitive


مصدرى که در ميان خودان وعلامت ان واژه ديگرى اورده باشندچونto like

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها