معنی و ترجمه کلمه spoiled or spoilt به فارسی spoiled or spoilt یعنی چه

spoiled or spoilt


گذشته و قسمت سومspoil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها