معنی و ترجمه کلمه spoiler به فارسی spoiler یعنی چه

spoiler


صفحه دراز و باريک روى سطح بالايى هواپيما که براى کاستن سرعت يا اوج گرفتن هواپيما بلند مى شود، )spoilsman(غارتگر،تباه کننده ،فاسد سازنده ،خريدار غنائم جنگى ،محل عيش ديگران
ورزش : تيم بدون شانس دستگاه منحرف کننده هوا در اتومبيل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها