معنی و ترجمه کلمه sponsorship به فارسی sponsorship یعنی چه

sponsorship


ضمانت ،تکفل ،عهده گيرى ،اعانت
روانشناسى : حمايت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها