معنی و ترجمه کلمه spooky به فارسی spooky یعنی چه

spooky


)spookish(شبح وار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها