معنی و ترجمه کلمه spool به فارسی spool یعنی چه

spool


On Line Simultaneous Peripheral Operations،قرقره سيم ،ماسوره ،هرچيزى شبيه قرقره ،دورقرقره پيچيدن
علوم مهندسى : ماسوره
کامپيوتر : عملکرد دستگاه جانبى همزمان به صورت درون خطى
ورزش : قرقره استوانه اى براى پيچيدن نخ ماهيگيرى
علوم نظامى : قرقره سيم کشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها