معنی و ترجمه کلمه spooler به فارسی spooler یعنی چه

spooler


برنامه يا دستگاه جانبى که به کامپيوتر اجازه مى دهد تا به هنگام انجام کار ديگر نسخه چاپى روى چاپگر توليد کند جمع کننده
کامپيوتر : برنامه رديف گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها