معنی و ترجمه کلمه spoon به فارسی spoon یعنی چه

spoon


چوب شماره 3 گلف ،چمچه ،با قاشق برداشتن ،(ز.ع ).بوس وکنار کردن
علوم مهندسى : قاشقک
ورزش : طعمه فلزى قاشقى شکل ماهيگيرى نشانه هاى وجود داشتن حيوان وحشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها