معنی و ترجمه کلمه sporogeny به فارسی sporogeny یعنی چه

sporogeny


)sporogenesis(هاگ زايى ،هاگ اورى ،تشکيل هاگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها