معنی و ترجمه کلمه sport به فارسی sport یعنی چه

sport


سرگرمى ،شوخى ،شکار وماهيگرى و امثال ان ،الت بازى ،بازيچه ،سرگرم کردن ،نمايش تفريحى ،بازى کردن ،پوشيدن وبرخ ديگران کشيدن ورزش وتفريح کردن
ورزش : ورزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها