معنی و ترجمه کلمه spot repair به فارسی spot repair یعنی چه

spot repair


تعمير در جا
علوم نظامى : تعمير در محل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها