معنی و ترجمه کلمه spot sale به فارسی spot sale یعنی چه

spot sale


فروش نقد
بازرگانى : فروش نقدى و تحويل فورى کالاى مورد معامله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها