معنی و ترجمه کلمه spotless به فارسی spotless یعنی چه

spotless


بى عيب ،بى لکه ،بى خال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها