معنی و ترجمه کلمه sprat به فارسی sprat یعنی چه

sprat


(ج.ش ).ماهى خمسى ،شاه ماهى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها