معنی و ترجمه کلمه spreading به فارسی spreading یعنی چه

spreading


پراکندگى ،تنظيم ،صافکارى
علوم مهندسى : انتشار
معمارى : پخش يکسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها