معنی و ترجمه کلمه spring deflection به فارسی spring deflection یعنی چه

spring deflection


عمران : تغيير شکل فنر

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها