معنی و ترجمه کلمه spring-balanced به فارسی spring-balanced یعنی چه

spring-balanced


ترازوى فنرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها