معنی و ترجمه کلمه spring به فارسی spring یعنی چه

spring


جستن ،بهار،سرچشمه ،انبرک ،جست وخيز،حالت ارتجاعى فنر،پريدن ،جهش کردن ،جهيدن ،قابل ارتجاع بودن ،حالت فنرى داشتن ،ظاهر شدن
علوم مهندسى : فنرى
عمران : چشمه اب
معمارى : پاطاق
ورزش : پرش
علوم هوايى : فنر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها