معنی و ترجمه کلمه springer به فارسی springer یعنی چه

springer


قوطى قر شده ،کمند انداز،صيدى که در کمند مى افتد،فنر نصب کن ،گاو ابستن
علوم نظامى : قوطى حلبى در بسته اى که باد کرده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها