معنی و ترجمه کلمه springing of soffit به فارسی springing of soffit یعنی چه

springing of soffit


معمارى : پاطاق درونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها