معنی و ترجمه کلمه spurt به فارسی spurt یعنی چه

spurt


جهش ناگهانى ،کوشش ناگهانى وکوتاه ،جنبش تند وناگهانى ،خروج ناگهانى ،جوانه زدن ،فوران کردن ،جهش کرد ن
روانشناسى : افزايش ناگهانى
ورزش : پرتاب ناگهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها