معنی و ترجمه کلمه spy به فارسی spy یعنی چه

spy


جاسوس ،جاسوسى کردن
قانون ـ فقه : جاسوس ،جاسوسى کردن
علوم نظامى : جاسوسى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها