معنی و ترجمه کلمه square leg به فارسی square leg یعنی چه

square leg


ورزش : محل بازيگر در رديف توپزن و کمى دور از او

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها