معنی و ترجمه کلمه squarish به فارسی squarish یعنی چه

squarish


تقريبا مربع ،تاحدى چهارگوش

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها