معنی و ترجمه کلمه squash (rackets) به فارسی squash (rackets) یعنی چه

squash (rackets)


اسکواش
ورزش : بازيى در محوطه چهار ديوار بين دو يا چهار بازيگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها