معنی و ترجمه کلمه squat به فارسی squat یعنی چه

squat


وزنه بردارى يکضرب المانى ،چمباتمه زدن ،قوز کردن ،محل چمباتمه زنى ،چاق وخپل
قانون ـ فقه : بى اجازه در زمينى ساکن شدن
ورزش : چمباتمه نشستن زير وزنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها