معنی و ترجمه کلمه squirearchy به فارسی squirearchy یعنی چه

squirearchy


)squirarchy(حکومت ملاکين واربابان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها