معنی و ترجمه کلمه squirt به فارسی squirt یعنی چه

squirt


اب دزدک ،اب پران ،فواره کوچک ،ادم بيشرم ،اسهال ،اب را بصورت فواره بيرون دادن ،پراندن ،تندروان شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها