معنی و ترجمه کلمه stability به فارسی stability یعنی چه

stability


دوام ،شدت ،مقاومت ،امنيت داخلى ،ثبات سياسى ،ثبات داخلى ،به حال تعادل در اوردن ،عمليات ارام سازى( ضد شورش)، )stableness(استوارى ،استحکام ،ثبات ،پايايى ،پايدارى
علوم مهندسى : استقرار
عمران : پايدارى
معمارى : پايدارى روانشناسى : استوارى
بازرگانى : ثبات
ورزش : پايدارى
علوم هوايى : ثبات
علوم نظامى : عمليات ارام سازى
علوم دريايى : پايدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها