معنی و ترجمه کلمه stack wash به فارسی stack wash یعنی چه

stack wash


علوم نظامى : تخليه هوا به علت فشار گاز دودکش ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها