معنی و ترجمه کلمه stadia line به فارسی stadia line یعنی چه

stadia line


علوم نظامى : خط انحراف سبقت
علوم دريايى : خط انحراف سبقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها