معنی و ترجمه کلمه stairs with a platform به فارسی stairs with a platform یعنی چه

stairs with a platform


معمارى : پلکان با پاگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها