معنی و ترجمه کلمه staking به فارسی staking یعنی چه

staking


پياده کردن مسير،ميخچه کوبى ،شرطبندى
معمارى : ميخکوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها