معنی و ترجمه کلمه stalder circle به فارسی stalder circle یعنی چه

stalder circle


اشتادلر
ورزش : چرخش کامل بدور ميله بدون تماس پاها با ميله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها