معنی و ترجمه کلمه stand fast به فارسی stand fast یعنی چه

stand fast


متوقف شدن
علوم نظامى : فرمان توقف در توپخانه يا فرمان توقف در توپخانه يا فرمان بايست به جاى خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها