معنی و ترجمه کلمه stand offish به فارسی stand offish یعنی چه

stand offish


کناره گير،کناره جو،غيرمعاشر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها