معنی و ترجمه کلمه stand out به فارسی stand out یعنی چه

stand out


برجسته بودن ،دوام اوردن ،ايستادگى کردن ،برجسته ،عالى
علوم نظامى : حرکت کردن ناو به سمت دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها