معنی و ترجمه کلمه standard conversion factor به فارسی standard conversion factor یعنی چه

standard conversion factor


عمران : ضريب تبديل استاندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها