معنی و ترجمه کلمه standard oil company به فارسی standard oil company یعنی چه

standard oil company


استاندارد اويل کمپانى
قانون ـ فقه : شرکت نفت استاندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها