معنی و ترجمه کلمه standard penetration به فارسی standard penetration یعنی چه

standard penetration


عمران : ازمايش نفوذى استاندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها