معنی و ترجمه کلمه standard price به فارسی standard price یعنی چه

standard price


قيمت استاندارد
بازرگانى : قيمت استاندارد،قيمت پايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها