معنی و ترجمه کلمه standaway به فارسی standaway یعنی چه

standaway


خارج از بدن ،نمايان بر بدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها