معنی و ترجمه کلمه standby به فارسی standby یعنی چه

standby


حالت انتظار،به حال اماده بودن ،منتظر عمليات ماندن ،جانشين ،کشيک
علوم مهندسى : منتظر باشيد
علوم نظامى : منتظر باشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها