معنی و ترجمه کلمه standing operating procedures(sop) به فارسی standing operating procedures(sop) یعنی چه

standing operating procedures(sop)


روش جارى عملياتى
علوم نظامى : روش جارى مخابرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها