معنی و ترجمه کلمه standstil به فارسی standstil یعنی چه

standstil


ايست ،وقفه ،تعطيل ،سکوت ،سکته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها