معنی و ترجمه کلمه staple goods به فارسی staple goods یعنی چه

staple goods


بازرگانى : کالاى بسيار ضرورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها