معنی و ترجمه کلمه stapler به فارسی stapler یعنی چه

stapler


فروشنده پشم وپنبه وامثال ان ،ماشين عدل بندى ،ماشين گيره زنى به کاغذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها