معنی و ترجمه کلمه starfish به فارسی starfish یعنی چه

starfish


(ج.ش ).ستاره دريايى)asterias vulgaris( ،نجم البحر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها